สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ ปฏิวัติกลยุทธ์การตลาดด้วย Digital Media Convergence

สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ ปฏิวัติกลยุทธ์การตลาดด้วย Digital Media Convergence
โดยได้รับเกียรติ จาก…

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มรภ.อุดรธานี เมื่อ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021

รายงานผลการดำเนินงานในสถานประกอบการ ของนักศึกษาฝึกงานสหกิจ ครั้งที่ 2

คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด ร่วมประชุมกับ คุณชัยยุทธ ทิพย์สุวรรณพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และคณะกรรมการสหกิจศึกษา บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) เพื่อตรวจติดตามประเมินผลนักศึกษาที่ฝึกงานสหกิจศึกษา ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาด และรายงานผลการดำเนินงานในสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 ผ่าน TrueVRoom เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน (มก.ฉกส)

สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน (มก.ฉกส) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่จังหวัดสกลนคร โดยมีคณาจารย์ในสาขานำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
-การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจากมะพร้าว เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าทางวัตถุดิบ
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเทมเป้แปรรูปจากถั่วเหลืองวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
-การพัฒนาแต่รูปผลิตภัณฑ์บาธบอมจากน้ำผึ้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองบัวใต้อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปแผ่นแป้งเวียดนามจากเม็ดขนุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยวภูผาเพ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
-การศึกษาการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าจากมันเทศ
-แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลานิลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองหมีใหญ่ ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
-การดำเนินงานแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเปลือกกล้วย อำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย

คณาจารย์สาขาวิชาการตลาดร่วมประชุมกับผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

คณาจารย์สาขาวิชาการตลาดร่วมประชุมกับผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในรูปแบบสหกิจ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 327 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

แบบสำรวจรายวิชา สำหรับนักศึกษา รูปแบบพิเศษ สาขาวิชาการตลาด

ขอความกรุณานักศึกษา **รูปแบบพิเศษ  สาขาวิชาการตลาด** กรอกแบบสำรวจรายวิชา  เพื่อสาขาวิชาจะดำเนินการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม (คลิกที่ภาพ หรือ ที่นี่)

ทีมชะอัง จะบก ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 ในการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจระดับประเทศ

ทีมชะอัง จะบก จากสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมแข่งขันและนำเสนอแผนธุรกิจระดับประเทศ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่” จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันในรอบสุดท้ายนำเสนอแผนธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมกูเกิลแฮงเอาท์ (Google Hangout) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 102,000 บาท

ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า ทีมชะอัง จะบก ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 สมาชิกในทีม ได้แก่
1.นางสาวอนัญญา นันทะจันทร์
2.นายฆนาพงษ์ พานทอง
3.นายกฤษกร หวัง

ทางสาขาวิชาขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมแรงรวมใจ ให้คำปรึกษา ฝึกซ้อมนำเสนอ และจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ ขอบคุณมากครับ

อบรม Digital Gennext “มิติใหม่คนเจนเน็กซ์ ในยุคดิจิทัล

อบรม Digital Gennext “มิติใหม่คนเจนเน็กซ์ ในยุคดิจิทัล
ภายใต้งาน J-MAT สู้เส้นทางการตลาดสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 12
จัดโดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(more…)