ที่อยู่

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 

โทร 042211040 ต่อ 1505

 เว็บไซต์ :  www.mkudru.org

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ :   admin@mkudru.org