รายงานผลการดำเนินงานในสถานประกอบการ ของนักศึกษาฝึกงานสหกิจ ครั้งที่ 2

คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด ร่วมประชุมกับ คุณชัยยุทธ ทิพย์สุวรรณพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และคณะกรรมการสหกิจศึกษา บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) เพื่อตรวจติดตามประเมินผลนักศึกษาที่ฝึกงานสหกิจศึกษา ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาด และรายงานผลการดำเนินงานในสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 ผ่าน TrueVRoom เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน (มก.ฉกส)

สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน (มก.ฉกส) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่จังหวัดสกลนคร โดยมีคณาจารย์ในสาขานำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ -การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจากมะพร้าว เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าทางวัตถุดิบ -การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเทมเป้แปรรูปจากถั่วเหลืองวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี -การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี -การพัฒนาแต่รูปผลิตภัณฑ์บาธบอมจากน้ำผึ้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองบัวใต้อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู -การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปแผ่นแป้งเวียดนามจากเม็ดขนุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยวภูผาเพ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู -การศึกษาการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าจากมันเทศ -แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลานิลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองหมีใหญ่ ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย -การดำเนินงานแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเปลือกกล้วย อำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย

คณาจารย์สาขาวิชาการตลาดร่วมประชุมกับผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

คณาจารย์สาขาวิชาการตลาดร่วมประชุมกับผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในรูปแบบสหกิจ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 327 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

แบบสำรวจรายวิชา สำหรับนักศึกษา รูปแบบพิเศษ สาขาวิชาการตลาด

ขอความกรุณานักศึกษา **รูปแบบพิเศษ  สาขาวิชาการตลาด** กรอกแบบสำรวจรายวิชา  เพื่อสาขาวิชาจะดำเนินการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม (คลิกที่ภาพ หรือ ที่นี่)

ทีมชะอัง จะบก ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 ในการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจระดับประเทศ

ทีมชะอัง จะบก จากสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมแข่งขันและนำเสนอแผนธุรกิจระดับประเทศ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่” จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันในรอบสุดท้ายนำเสนอแผนธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมกูเกิลแฮงเอาท์ (Google Hangout) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 102,000 บาท ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า ทีมชะอัง จะบก ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 สมาชิกในทีม ได้แก่ 1.นางสาวอนัญญา นันทะจันทร์ 2.นายฆนาพงษ์ พานทอง 3.นายกฤษกร หวัง ทางสาขาวิชาขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมแรงรวมใจ ให้คำปรึกษา ฝึกซ้อมนำเสนอ และจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ ขอบคุณมากครับ

อบรม Digital Gennext “มิติใหม่คนเจนเน็กซ์ ในยุคดิจิทัล

อบรม Digital Gennext “มิติใหม่คนเจนเน็กซ์ ในยุคดิจิทัล ภายใต้งาน J-MAT สู้เส้นทางการตลาดสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 12 จัดโดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชิญชวนน้อง ๆ มาสมัครเรียน สาขาวิชาการตลาด ด้วยกันนะครับ

คลิปวิดีโอจากรุ่นพี่ปี 3  เชิญชวนน้อง ๆ มาสมัครเรียน สาขาวิชาการตลาด เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกปฏิบัติของ รายวิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ ออกแบบกราฟิก แบนเนอร์ ตัดต่อวิดีโอ อินโฟกราฟิก สร้างเว็บไซต์ facebook ads google ads ออกแบบผลิตภัณฑ์   นอกจากนี้ นักศึกษายังจะได้ฝึกปฏิบัติ การวางแผนการตลาด ตั้งแต่กระบวนการวางแผน พัฒนาผลิตภัณฑ์ จนถึงวางจำหน่ายจริง การตลาดเพื่อชุมชน ฝึกปฏิบัติพัฒนาตลาดสินค้าชุมชน สร้างรายได้ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การตลาดเชิงกิจกรรม นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจัดงาน event จริง โดยปีที่ผ่านมา สาขาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศในการแข่งขันแผนการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม Marketing