สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ ปฏิวัติกลยุทธ์การตลาดด้วย Digital Media Convergence
โดยได้รับเกียรติ จาก…

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มรภ.อุดรธานี เมื่อ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021