กิจกรรม จัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด

DSCF4135กิจกรรม จัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด 
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในพิธีฝึกซ้อมพระราชพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร และเข้ารับจริงในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการสานสัมพันธ์ เรียนรู้ เปิดประตูสู่สหกิจศึกษา

กิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์ เรียนรู้ เปิดประตูสู่สหกิจศึกษา จัดโดย สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการในการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก CPF คือ คุณจิตตวีร์ โสภณเมธีฐิติกุล, คุณอนุชา จำปาเทศ และคุณศิริรัตน์ สร้อยแสง ในวันที่ 16 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 2558

วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ด้วยตนเอง  ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1. บัณฑิตต้องเข้าไปลงทะเบียนใน เว็บไซด์  www.udru.ac.th  แล้วสั่งพิมพ์เอกสารที่ลงทะเบียน

2. ยื่นเอกสาร  (ข้อ 1)  ที่กองพัฒนานักศึกษา  อาคารกิจกรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3. ชำระเงินตามจำนวนรายการ  พร้อมรับใบเสร็จ

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนฝึกซ้อม  ได้ที่  http://std.udru.ac.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการ

เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กิจกรรมเเข่งสันทนาการ สาขาวิชาการตลาด

กิจกรรมเเข่งสันทนาการ (บูมชิงธงคณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชาการตลาด
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการ นักการตลาดรุ่นใหม่ใจอาสา สืบสานวัฒนธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

IMG_3825กิจกรรมโครงการ นักการตลาดรุ่นใหม่ใจอาสา สืบสานวัฒนธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ วัดภูทองเทพนิมิตร อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกป่า ทำความสะอาด และในช่วงเย็นมีพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่

 ภาพกิจกรรม

 

บันทึก การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา (กยศ.)

บันทึก การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงิน กยศ.

Download บันทึกการเข้าร่วมโครงการ_กิจกรรมมุ่งจิตอาสา