อบรม Digital Gennext “มิติใหม่คนเจนเน็กซ์ ในยุคดิจิทัล
ภายใต้งาน J-MAT สู้เส้นทางการตลาดสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 12
จัดโดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เท่านั้น จำกัด 40 คนแรก  ภายในวันที่ 29 มกราคม 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม

ลงทะเบียนที่นี่

 

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้ว

Download บันทึกขออนุญาตอาจารย์รายวิชาและรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม

http://jl-service.info/example-dating/tinder-messages-read-receipt-hook-up-sites-for-sex-in-washington/