คลิปวิดีโอจากรุ่นพี่ปี 3  เชิญชวนน้อง ๆ มาสมัครเรียน สาขาวิชาการตลาด เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกปฏิบัติของ

รายวิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ ออกแบบกราฟิก แบนเนอร์ ตัดต่อวิดีโอ อินโฟกราฟิก สร้างเว็บไซต์ facebook ads google ads ออกแบบผลิตภัณฑ์

 

นอกจากนี้ นักศึกษายังจะได้ฝึกปฏิบัติ

การวางแผนการตลาด ตั้งแต่กระบวนการวางแผน พัฒนาผลิตภัณฑ์ จนถึงวางจำหน่ายจริง

การตลาดเพื่อชุมชน ฝึกปฏิบัติพัฒนาตลาดสินค้าชุมชน สร้างรายได้ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

การตลาดเชิงกิจกรรม นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจัดงาน event จริง โดยปีที่ผ่านมา สาขาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศในการแข่งขันแผนการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม Marketing Plan Contest โครงการ 11 จัดโดยบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

การวิจัยการตลาด ฝึกปฏิบัติระเบียบวิธีวิจัย เรียนรู้กระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่????

และอื่น ๆ ที่จะพัฒนาให้นักศึกษาเป็นนักการตลาดอย่างแท้จริง!!!!

รับสมัครวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึง 24 มกราคม 2563 โดยการกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ https://ent.udru.ac.th/