กิจกรรมสาขาวิชาการตลาด ในงานราชภัฏวิชาการ ปี 2560

กิจกรรม สาขาวิชาการตลาด ในงานราชภัฏวิชาการ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ที่ถนนหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สาขาวิชารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาปี 2558

สาขาวิชาการตลาดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาปี 2558 ระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการประเมิน โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้ประเมินดังนี้ 1. ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิพากษ์หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการตลาด ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตร ปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 8.30-12.00 น. ที่ห้องประชุม 327 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์หลักสูตร ดังมีรายนามต่อไปนี้ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยศ ณัฐอังกูร 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ดิษฐพรม 3 อาจารย์ศิริรัตน์ คำใส

เปิดรับสมัครนักศึกษา

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม     อาจารย์กมณทิพย์ ชูประทีป โทร 0818788922  อาจารย์พีระนันท์ คำบอนพิทักษ์ โทร 0880544294      (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 2558

วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยตนเอง  ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1. บัณฑิตต้องเข้าไปลงทะเบียนใน เว็บไซด์  www.udru.ac.th  แล้วสั่งพิมพ์เอกสารที่ลงทะเบียน 2. ยื่นเอกสาร  (ข้อ 1)  ที่กองพัฒนานักศึกษา  อาคารกิจกรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 3. ชำระเงินตามจำนวนรายการ  พร้อมรับใบเสร็จ 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนฝึกซ้อม  ได้ที่  http://std.udru.ac.th อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการ เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บันทึก การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา (กยศ.)

บันทึก การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงิน กยศ. Download บันทึกการเข้าร่วมโครงการ_กิจกรรมมุ่งจิตอาสา

แผ่นพับสหกิจศึกษา

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย) สาขาวิชาการตลาดเปิดรับนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบของการฝึกงานสหกิจศึกษา  (จบแล้วมีงานทำ)   ท่านใดสนใจสมัครได้แล้วตั้งแต่  วันนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2557