เปิดรับสมัครนักศึกษา

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม     อาจารย์กมณทิพย์ ชูประทีป โทร 0818788922  อาจารย์พีระนันท์ คำบอนพิทักษ์ โทร 0880544294      (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 2558

วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยตนเอง  ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1. บัณฑิตต้องเข้าไปลงทะเบียนใน เว็บไซด์  www.udru.ac.th  แล้วสั่งพิมพ์เอกสารที่ลงทะเบียน 2. ยื่นเอกสาร  (ข้อ 1)  ที่กองพัฒนานักศึกษา  อาคารกิจกรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 3. ชำระเงินตามจำนวนรายการ  พร้อมรับใบเสร็จ 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนฝึกซ้อม  ได้ที่  http://std.udru.ac.th อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการ เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บันทึก การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา (กยศ.)

บันทึก การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงิน กยศ. Download บันทึกการเข้าร่วมโครงการ_กิจกรรมมุ่งจิตอาสา

แผ่นพับสหกิจศึกษา

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย) สาขาวิชาการตลาดเปิดรับนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบของการฝึกงานสหกิจศึกษา  (จบแล้วมีงานทำ)   ท่านใดสนใจสมัครได้แล้วตั้งแต่  วันนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2557