DSC_0010กิจกรรมประชุมสาขา เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2559 ที่ห้อง 314 โดยมีการแบ่งหน้าที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 และได้มีการมอบเงินบริจาค จากคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า สาขาวิชาการตลาด เพื่อช่วยเหลือ นางสาวแสงระวี พึ่งจันดุม ซึ่งประสบเหตุวาตภัย ในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม