DSC01395คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด นำนักศึกษา ให้บริการวิชาการแก่ ชุมชนบ้านนกขะบา เชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2558

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม