21740676_1639899709418476_237619666652456383_nกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2560 หนึ่งในกิจกรรมภายใต้ โครงการมิตรแท้โชห่วย

สาขาวิชาการตลาดร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ โครงการมิตรแท้โชห่วย ได้รับเกียรติจากคุณชณิกาณจน์ ปุกคำ ผู้จัดการทั่วไป บมจ.สยามแม็คโคร สาขาอุดรธานี และทีมงานเป็นวิทยากรบรรยาย

 

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริสา จัตุชัย  รองคณบดีฝ่ายงานวิชาการ กล่าวเปิดงาน และอาจารย์กมณทิพย์ ชูประทีป ประธานสาขาวิชาการตลาด นำนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

ภาพเพิ่มเติม

Cr ภาพจาก นฤพนธ์ ลาลด นักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ