DSCF5811จัดกิจกรรมโดยสาขาวิชาการตลาดเพื่อทำบุญตักบาตร เล่นกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์และความสามัคคีของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัย ทองธิราช คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 ที่โรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

« 1 of 5 »