DSCF5758กิจกรรม สาขาวิชาการตลาด ในงานราชภัฏวิชาการ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560
ที่ถนนหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม