dscf4770กิจกรรมสาขาวิชาการตลาด Marketing Fair เนื่องในวันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ลานกิจกรรม อาคาร 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม