a11 a12

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

สาขาวิชาการตลาดเปิดรับนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบของการฝึกงานสหกิจศึกษา  (จบแล้วมีงานทำ)   ท่านใดสนใจสมัครได้แล้วตั้งแต่  วันนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2557

สมัครได้ที่    

ฝ่ายทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 1) ชั้น 1

สอบถามเพิ่มเติม   

อ.พีระนันท์ คำบอนพิทักษ์ โทร 0880544294
อ.กมณทิพย์ ชูประทีป โทร 0818788922