กิจกรรมเเข่งสันทนาการ สาขาวิชาการตลาด

กิจกรรมเเข่งสันทนาการ (บูมชิงธงคณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชาการตลาด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการ นักการตลาดรุ่นใหม่ใจอาสา สืบสานวัฒนธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมโครงการ นักการตลาดรุ่นใหม่ใจอาสา สืบสานวัฒนธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ วัดภูทองเทพนิมิตร อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกป่า ทำความสะอาด และในช่วงเย็นมีพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่  ภาพกิจกรรม