พร้อมสร้างนักการตลาดมืออาชีพ ครบทุกศาสตร์ด้านการตลาด

หลักสูตรของเราออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดยุคใหม่ เน้นการเรียนแบบผสมผสานทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

สมัครเรียน 
การตลาดอุดรธานี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ฐานข้อมูลในการตัดสินใจทางด้านการตลาด การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ การตลาดบนเครือข่ายดิจิทัล การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

 

เข้าสู่เว็บไซต์หลัก

 

 

© Copyright สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 


Hit Counters free