สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ภาพกิจกรรมสาขา

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2560