สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ภาพกิจกรรมสาขา

กิจกรรมเเข่งสันทนาการ (บูมชิงธงคณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชาการตลาด โดยในการแข่งขันครั้งนี้สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมได้รับมอบธงคณะพร้อมถ้วย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี