สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ภาพกิจกรรมสาขา

กิจกรรมโครงการ นักการตลาดรุ่นใหม่ใจอาสา สืบสานวัฒนธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ วัดภูทองเทพนิมิตร อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกป่า ทำความสะอาด และในช่วงเย็นมีพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่