สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ภาพกิจกรรมสาขา

กิจกรรม Homeroom นักศึกษาปี 1 สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น ห้อง 2101 ซึ่งมีกิจกรรมจับฉลากพี่รหัส แนะนำหลักสูตร และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์สาขาและรุ่นพี่ปีสองให้การต้อนรับ