สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ภาพกิจกรรมสาขา

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการตลาด ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2558 ที่ห้อง 2101 โดยมีคณาจารย์และรุ่นพี่ร่วมทำกิจกรรมให้การต้อนรับ