สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ภาพกิจกรรมสาขา

กิจกรรม ครบรอบ 20 ปี สาขาวิชาการตลาด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีคณะวิทยาการจัดการ